zus-logo

Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ Šternberk má dlouholetou tradici, byl založen již v roce 1966. Výuka VO rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Důležitý je i výchovná aspekt, především vcítění se a prožívání. To vše vede k citovému i morálnímu rozvíjení osobnosti dítěte.

Výuka probíhá v přípravném stupni (ve věku 6-8 let), v 1. stupni (8-14 a v 2. stupni (14-18) základního studia. Učební osnovy jsou plněny v předmětech PLOŠNÁ TVORBA (kresba, malba, grafika), PROSTOROVÁ TVORBA (modelování a plastická tvorba), OBJEMOVÁ A AKČNÍ TVORBA a VÝTVARNÁ KULTURA.

Podmínkou pro přijetí do VO ZUŠ je hlavně tvořivá aktivita dítěte, které je mnohdy důležitější než výtvarné nadání.

Absolvování VO ZUŠ umožňuje žákům vstup na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Počet žáků celkem 120, z toho:

přípravná výtvarná výchova: 28 žáků,

I.stupeň: 83 žáků,

II.stupeň: 9 žáků

Pedagogičtí pracovníci:

Křížová Leona, Mgr.

Kuba Petr, akad. soch.