zus-logo

Taneční obor

Taneční výchova rozvíjí smysl pro kultivovaný pohyb v souladu s hudební předlohou.

V počátcích výuky si děti osvojují základy tanečního pohybu, správné držení těla a pohybové návyky v předmětu průpravná taneční výchova. V dalších ročnících se žáci věnují všem tanečním disciplínám, které nabízejí učební plány. Mezi ně patří hodiny klasického, novodobého a lidového tance.

Novodobý tanec je prezentován výrazovým a scénickým tancem. Lidový tanec seznámí děti s národními tradicemi a zvyky nejen českých a moravských oblastí. Základem pro každého tanečníka je však klasický tanec, který má stoletou tradici a je vrcholem tanečního umění. Samostatným předmětem je potom taneční praxe, což jinými slovy znamená práci v tanečním souboru a přípravu tanečních představení pro veřejnost.

Věk přijetí do přípravného studia: 5 let

Forma přijímací zkoušky: volná

Obsah přijímací zkoušky: volné kyčelní klouby, rytmus, pohybové předpoklady a estetický projev

Forma postupové zkoušky: závěrečné vystoupení

Forma závěrečné zkoušky: absolventské představení

Studium tanečního oboru se člení:

přípravná taneční výchova PTV – pro děti 5–7 let

Výuka se zaměřuje na správné držení těla, rozvoj pohybové koordinace a hudebního cítění. Využívá nejrůznějších pohybových her a cvičení, které rozvíjejí přirozený taneční projev dítěte. Výuka probíhá jednou týdně 45 min.

základní studium I. stupně 1-7 ročník – pro děti 7–14 let

Žáci se detailně zaměřují na správné držení těla, rozvoj jeho jednotlivých částí a vytvoření celkové harmonie pohybu prostřednictvím jednotlivých tanečních technik, na utváření prostorového a hudebního cítění.

základní studium II. stupně 1- 4 ročník – pro děti 14–18 let

Cílem výuky studia II. stupně je více zdokonalovat jednotlivé taneční techniky, podporovat taneční fantazii, kreativitu žáka a jeho osobitý pohybový projev.

Počet žáků celkem 117, z toho:

přípravná taneční výchova: 27 žáků

I.stupeň: 84 žáků,

II.stupeň: 6 žáků

Pedagogičtí pracovníci:

Brázdilová Martina, Dis.

Kamanová Květoslava