zus-logo

Literárně-dramatický obor

Hlavní náplní výuky je tvořivá dramatická hra, ve které jsou žáci vedeni k přirozenému jednání v situaci, učí se rozumět vazbě mezi jednáním fiktivních osob a svým vlastním životem. Prostřednictvím vstupu do fiktivní situace se žáci učí chápat důsledky svého jednání, přičemž základem je efektivní komunikace a kooperace s druhými. Obor směřuje k celkovému rozvoji osobnosti. Prostřednictvím tvořivých dramatických činností obor rozvíjí výrazové prostředky komunikace a dramatického umění (tělo a hlas) a seznamuje s principy divadelní tvorby.

Obor nabízí širokou škálu činností – práci s maskou, s loutkou, pohybové hry a cvičení, hlasové hry a cvičení, vlastní literární tvorbu, dramatické hry, práci s literaturou jako zdrojem pro tvorbu dramatického tvaru a mnoho dalšího.

Komu je určeno:

Přípravné studium je určeno žákům od 5 let, Základní studium I. stupně je určeno žákům od 7 let, Základní studium II. stupně je určeno žákům od 14 let.

Počet žáků v oboru: 18

Vyučující:

MgA. Jana Jurkasová