Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Ředitel školy stanovuje pro školní rok 2017/2018 výši příspěvku žáků na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole.

Hudební obor

  • individuální výuka 350,- Kč měsíčně
  • skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
  • elektrické klávesy – individuální výuka 350,- Kč měsíčně
  • elektrické klávesy – skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
  • Rákosníček - 250,- Kč měsíčně

Výtvarný obor

  • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Taneční obor

  • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Literárně-dramatický obor

  • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně


Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje ředitel základní umělecké školy platby školného takto:

  • 1. pololetí uhradit do 31. října 2017
  • 2. pololetí uhradit do 15. února 2018

Školné je možno uhradit pouze bezhotovostně, a to:

  • příkazem k úhradě z vašeho na náš účet (žáci, resp. jejich zákonní zástupci obdrží žádost o zaplacení emailem prostřednictvím informačního systému iZUŠ)

 

Petr Ciba,
ředitel ZUŠ Šternberk

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18