Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

ZUŠ Šternberk byla založena 1. listopadu 1945. Vybudováním tehdejší Městské hudební školy byl pověřen Bohuslav Dratva, který se stal i jejím prvním ředitelem. V této funkci působil až do roku 1971. Škola byla původně jednooborová (pouze hudební obor) a 120 žákům se pedagogicky věnovalo 8 učitelů.

 

Postupně docházelo k navyšování počtu žáků i učitelů a přibývaly studijní obory. Ve funkci ředitelů následovali Bohuslava Dratvu Václava Rodová - Tomaníková (1971 - 1992) a Mgr. Rostislav Aberle (1992 - 1999).
V současnosti má škola všechny čtyři studijní obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Ve školním roce 2003/2004 byla při ZUŠ Šternberk zřízena pobočka v Bohuňovicích, kde se vyučuje hudební a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 600 žáků, které vyučuje 28 pedagogických pracovníků (blíže v sekci studijní obory). Ředitelem školy je Petr Ciba, zástupkyní ředitele Mgr. Jaroslava Čapková.

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18