Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2016/2017

Pedagogičtí pracovníci

Brázdilová Martina, Dis, taneční obor

Ciba Petr, ředitel školy, komorní hra, orchestrální hra

Čapková Jaroslava, Mgr., stat. zástupce ředitele, hra na klavír

Ďubková Karla, Mgr., hra na klavír

Fischer Marek, dipl. um., hra na klavír, hra na elektrické klávesy

Gregor Zdeněk, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu

Hublarová (Filipová) Veronika, dipl. um., hra na klavír

Jurkasová Jana, MgA., literárně-dramatický obor

Kamanová Květoslava, taneční obor

Kohoutková Anna, Bc., sólový zpěv

Křížová Leona, Mgr., výtvarný obor

Kuba Petr, akad. soch., výtvarný obor

Lukáš Radim, BcA., hra na klarinet, hra na saxofon

Margholdová Tamara, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, přípravná hudební nauka, hudební nauka, Rákosníček

Oulehla Vlastimil, dipl. um., hra na bicí nástroje

Pánek Martin, dipl. um., hra na kytaru

Polzerová Romana, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu

Pospíšil Jan, hra na kytaru, hudební nauka

Pospíšilová Vlasta, hra na elektrické klávesy

Pouzalová Miloslava, hra na akordeon, hra na cimbál

Řondková Ludmila, hra na housle

Sova Jiří, hra na housle, hra na kytaru

Strakošová Dita, dipl. um., hra na violoncello

Šárník Pavel, Bc., hra na trubku, hra na zobcovou flétnu

Šindler Josef, hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu

Nepedagogičtí pracovníci

Rozsypalová Dana, ekonom, účetní, správa majetku, administrativa

Sedláková Jana, školnice

ZUŠ Šternberk byla založena 1. listopadu 1945. Vybudováním tehdejší Městské hudební školy byl pověřen Bohuslav Dratva, který se stal i jejím prvním ředitelem. V této funkci působil až do roku 1971. Škola byla původně jednooborová (pouze hudební obor) a 120 žákům se pedagogicky věnovalo 8 učitelů.

 

Postupně docházelo k navyšování počtu žáků i učitelů a přibývaly studijní obory. Ve funkci ředitelů následovali Bohuslava Dratvu Václava Rodová - Tomaníková (1971 - 1992) a Mgr. Rostislav Aberle (1992 - 1999).
V současnosti má škola všechny čtyři studijní obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Ve školním roce 2003/2004 byla při ZUŠ Šternberk zřízena pobočka v Bohuňovicích, kde se vyučuje hudební a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 600 žáků, které vyučuje 28 pedagogických pracovníků (blíže v sekci studijní obory). Ředitelem školy je Petr Ciba, zástupkyní ředitele Mgr. Jaroslava Čapková.

Ředitel školy stanovuje pro školní rok 2016/2017 výši příspěvku žáků na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole.

Hudební obor

 • individuální výuka 350,- Kč měsíčně
 • skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
 • elektrické klávesy – individuální výuka 360,- Kč měsíčně
 • elektrické klávesy – skupinová výuka 260,- Kč měsíčně
 • Rákosníček - 250,- Kč měsíčně

Výtvarný obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Taneční obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Literárně-dramatický obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně


Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje ředitel základní umělecké školy platby školného takto:

 • 1. pololetí uhradit do 31. října 2016
 • 2. pololetí uhradit do 31. března 2017

Školné je možno uhradit pouze bezhotovostně, a to:

 • složenkou
 • příkazem k úhradě z vašeho na náš účet (nutno uvést variabilní symbol vypsaný na složence)

 

Petr Ciba,
ředitel ZUŠ Šternberk