Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2017/2018

Pedagogičtí pracovníci

Brázdilová Martina, Dis, taneční obor   -    rozvrh

Ciba Petr, ředitel školy, komorní hra, orchestrální hra  -    rozvrh

Čapková Jaroslava, Mgr., stat. zástupce ředitele, hra na klavír  -    rozvrh

Ďubková Karla, Mgr., hra na klavír -    rozvrh

Fischer Jiří, Mgr., hra na flétnu (zástup za MD) -    rozvrh

Fischer Marek, dipl. um., hra na klavír, hra na elektrické klávesy -    rozvrh

Gregor Zdeněk, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu -    rozvrh

Hublarová (Filipová) Veronika, dipl. um., hra na klavír (MD) -    rozvrh

Jurkasová Jana, MgA., literárně-dramatický obor -    rozvrh

Kamanová Květoslava, taneční obor -    rozvrh

Kohoutková Anna, Bc., sólový zpěv -    rozvrh

Kovářová Andrea, BcA., DiS., hra na violoncello -    rozvrh

Křížová Leona, Mgr., výtvarný obor -    rozvrh

Kuba Petr, akad. soch., výtvarný obor -    rozvrh

Kučera Jan, Mgr., hra na hoboj, hra na zobcovou flétnu -    rozvrh

Lukáš Radim, BcA., hra na klarinet, hra na saxofon -    rozvrh

Margholdová Tamara, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, přípravná hudební nauka, hudební nauka, Rákosníček -    rozvrh

Oulehla Vlastimil, dipl. um., hra na bicí nástroje  -    rozvrh

Pánek Martin, dipl. um., hra na kytaru  -    rozvrh

Polzerová Romana, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu (MD) -    rozvrh

Pospíšil Jan, hra na kytaru, hudební nauka -    rozvrh

Pospíšilová Vlasta, hra na elektrické klávesy -    rozvrh

Pouzalová Miloslava, hra na akordeon, hra na cimbál -    rozvrh

Řondková Ludmila, hra na housle -    rozvrh

Sova Jiří, hra na housle, hra na kytaru -    rozvrh

Šárník Pavel, Bc., hra na trubku, hra na zobcovou flétnu  -    rozvrh

Šindler Josef, hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu  -    rozvrh

Wrnatová Hana, Bc., hra na klavír, hra na elektrické klávesy (zástup za MD)  -    rozvrh

Nepedagogičtí pracovníci

Rozsypalová Dana, ekonom, účetní, správa majetku, administrativa

Sedláková Jana, školnice

Ředitel školy stanovuje pro školní rok 2017/2018 výši příspěvku žáků na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole.

Hudební obor

 • individuální výuka 350,- Kč měsíčně
 • skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
 • elektrické klávesy – individuální výuka 350,- Kč měsíčně
 • elektrické klávesy – skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
 • Rákosníček - 250,- Kč měsíčně

Výtvarný obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Taneční obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Literárně-dramatický obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně


Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje ředitel základní umělecké školy platby školného takto:

 • 1. pololetí uhradit do 31. října 2017
 • 2. pololetí uhradit do 15. února 2018

Školné je možno uhradit pouze bezhotovostně, a to:

 • příkazem k úhradě z vašeho na náš účet (žáci, resp. jejich zákonní zástupci obdrží žádost o zaplacení emailem prostřednictvím informačního systému iZUŠ)

 

Petr Ciba,
ředitel ZUŠ Šternberk

ZUŠ Šternberk byla založena 1. listopadu 1945. Vybudováním tehdejší Městské hudební školy byl pověřen Bohuslav Dratva, který se stal i jejím prvním ředitelem. V této funkci působil až do roku 1971. Škola byla původně jednooborová (pouze hudební obor) a 120 žákům se pedagogicky věnovalo 8 učitelů.

 

Postupně docházelo k navyšování počtu žáků i učitelů a přibývaly studijní obory. Ve funkci ředitelů následovali Bohuslava Dratvu Václava Rodová - Tomaníková (1971 - 1992) a Mgr. Rostislav Aberle (1992 - 1999).
V současnosti má škola všechny čtyři studijní obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Ve školním roce 2003/2004 byla při ZUŠ Šternberk zřízena pobočka v Bohuňovicích, kde se vyučuje hudební a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 600 žáků, které vyučuje 28 pedagogických pracovníků (blíže v sekci studijní obory). Ředitelem školy je Petr Ciba, zástupkyní ředitele Mgr. Jaroslava Čapková.

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

divadlo18