19. ledna

Podvečer s hudbou


Wihanovo kvarteto

18:00 Kulturní dům Šternberk

AKCE ŠKOLY

Card image

Klavírní koncert

STŘEDA22. ledna
18:00Koncertní sál ZUŠ
Card image

Třídní besídka - R. Foitová

ČTVRTEK30. ledna
17:00Koncertní sál ZUŠ
Card image

DIVIZE B (divadlo, improvizace, bicí)

ÚTERÝ25. února
17:00Koncertní sál ZUŠ
Card image

Elektronický koncert

STŘEDA4. března
18:00Koncertní sál ZUŠ

KALENDÁŘ AKCÍ

Leden 2020
Po
Út
St
Čt
So
NePROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

  • podpora společného vzdělávání
  • vzdělávání pedagogů
  • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
  • podpora nových metod ve výuce
  • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
  • tandemová a projektová výuka
  • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT